NTIC
stock-logo-urlNorthern Technologies
US
12.75USD
26 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
12.41 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Basic Materials
กลุ่มอุตสาหกรรม
Specialty Chemicals
รายละเอียด
Northern Technologies International Corporation develops and markets rust and corrosion inhibiting products and services in North America, South America, Europe, Asia, the Middle East and internationally. It offers rust and corrosion inhibiting produ ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล