NWDVW
stock-logo-urlNew Media Investment Group Inc
US
0.005USD
22 Aug 66
ผลตอบแทน 1 ปี
-63.24 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Other
กลุ่มอุตสาหกรรม
Other
รายละเอียด
New Media Investment Group Inc
  • 1D
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • YTD
  • 1Y
  • 3Y
  • 5Y
  • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล