NWPX
stock-logo-urlNorthwest Pipe Company
US
29.3USD
3 Oct 66
ผลตอบแทน 1 ปี
7.37 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Industrials
กลุ่มอุตสาหกรรม
Metal Fabrication
รายละเอียด
Northwest Pipe Company, together with its subsidiaries, engages in the manufacture and supply of water related infrastructure products in North America. It operates in two segments, Engineered Steel Pressure Pipe (SPP) and Precast Infrastructure and ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล