OPTI
stock-logo-urlOptec International Inc
US
0.0003USD
20 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
-81.25 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Consumer Cyclical
กลุ่มอุตสาหกรรม
Auto Parts
รายละเอียด
Optec International, Inc. engages in selling and marketing optimized fuel maximizer units in North America and internationally. It markets optimized fuel maximizer for passenger vehicles, intermediate/medium duty trucks, off-road equipment, generator ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล