PBYI
stock-logo-urlPuma Biotechnology Inc
US
2.63USD
29 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
13.36 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Healthcare
กลุ่มอุตสาหกรรม
Biotechnology
รายละเอียด
Puma Biotechnology, Inc., a biopharmaceutical company, focuses on the development and commercialization of products to enhance cancer care in the United States and internationally. The company's drug candidates include PB272 (neratinib, oral), for th ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล