PCOGF
stock-logo-urlPancontinental Oil & Gas NL
US
0.013USD
20 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
160 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Energy
กลุ่มอุตสาหกรรม
Oil & Gas E&P
รายละเอียด
Pancontinental Energy NL explores for oil and gas properties in Australia, Namibia, and Kenya. The company holds interests in the PEL 37 project in Walvis Basin and the PEL 87 project in Orange Basin located in offshore Namibia; the Meeba project and ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล