PFH
stock-logo-urlPrudential Financial Inc Preferred
US
19.24USD
27 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
0.13 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
กลุ่มอุตสาหกรรม
รายละเอียด
Corporate Asset Backed Corp. Trust JCP 7.675%
  • 1D
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • YTD
  • 1Y
  • 3Y
  • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล