PLOW
stock-logo-urlDouglas Dynamics Inc
US
30.14USD
21 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
6.43 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Consumer Cyclical
กลุ่มอุตสาหกรรม
Auto Parts
รายละเอียด
Douglas Dynamics, Inc. operates as a manufacturer and upfitter of commercial work truck attachments and equipment in North America. It operates through two segments, Work Truck Attachments and Work Truck Solutions. The Work Truck Attachments segment ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล