PPOKF
stock-logo-urlPT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
US
0.393USD
10 Jul 66
ผลตอบแทน 1 ปี
-12.67 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Consumer Defensive
กลุ่มอุตสาหกรรม
Farm Products
รายละเอียด
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk produces and sells poultry feed, processed chicken, and day old chicks (DOC) in Indonesia. The company offers broiler and layer poultry feed; and various poultry feed products for parent stock, duck, native chicken, ... อ่านเพิ่มเติม
  • 1D
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • YTD
  • 1Y
  • 3Y
  • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล