PTVRF
stock-logo-urlPetro-Victory Energy Corp
US
1.4003USD
27 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
-3.13 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Energy
กลุ่มอุตสาหกรรม
Oil & Gas E&P
รายละเอียด
Petro-Victory Energy Corp., through its subsidiaries, engages in the acquisition and development of crude oil and natural gas resources in Latin America. The company was incorporated in 2014 and is based in Dallas, Texas.
  • 1D
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • YTD
  • 1Y
  • 3Y
  • 5Y
  • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล