PUGE
stock-logo-urlPuget Technologies Inc
US
0.0002USD
22 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
0 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Financial Services
กลุ่มอุตสาหกรรม
Shell Companies
รายละเอียด
Puget Technologies, Inc. does not have significant operations. Previously, it was engaged in the development and sale of personal 3D printers. The company was incorporated in 2010 and is based in Boca Raton, Florida. Puget Technologies, Inc. is a sub ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล