RMM
stock-logo-urlRiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc
US
14.63USD
22 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
3.85 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Financial Services
กลุ่มอุตสาหกรรม
Asset Management
รายละเอียด
Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc. is a closed ended fixed income mutual fund launched and managed by RiverNorth Capital Management, LLC. The fund is co-managed by MacKay Shields LLC. It invests in the fixed income markets of the ... อ่านเพิ่มเติม
  • 1D
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • YTD
  • 1Y
  • 3Y
  • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล