SCMWY
stock-logo-urlSwissCom AG
US
59.34USD
29 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
29.34 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Communication Services
กลุ่มอุตสาหกรรม
Telecom Services
รายละเอียด
Swisscom AG provides telecommunication services primarily in Switzerland, Italy, and internationally. It operates through three segments: Swisscom Switzerland, Fastweb, and Other Operating. The company offers mobile and fixed-network services, such a ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล