SCS
stock-logo-urlSteelcase Inc
US
11.25USD
27 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
58.81 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Industrials
กลุ่มอุตสาหกรรม
Business Equipment & Supplies
รายละเอียด
Steelcase Inc. provides a portfolio of furniture and architectural products in the United States and internationally. It operates through Americas, EMEA, and Other segments. The company's furniture portfolio includes furniture systems, seating, stora ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล