SHMY
stock-logo-urlSynergy Empire Limited
US
3.59USD
10 Jul 66
ผลตอบแทน 1 ปี
0 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Consumer Cyclical
กลุ่มอุตสาหกรรม
Restaurants
รายละเอียด
Synergy Empire Limited operates a chain of restaurants in Malaysia. The company engages in the production and sale of food products in its restaurants under the Sweet Hut brand name. It operates dessert restaurant chains and central kitchen. The comp ... อ่านเพิ่มเติม
  • 1D
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • YTD
  • 1Y
  • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล