SPXC
stock-logo-urlSPX Corp
US
80.13USD
22 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
48.01 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Industrials
กลุ่มอุตสาหกรรม
Specialty Industrial Machinery
รายละเอียด
SPX Technologies, Inc. supplies infrastructure equipment serving the heating, ventilation, and cooling (HVAC); and detection and measurement markets in the United States, China, the United Kingdom, and internationally. The company operates in two seg ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล