STGC
stock-logo-urlStartEngine Crowdfunding Inc
US
11USD
10 Jul 66
ผลตอบแทน 1 ปี
0 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Financial Services
กลุ่มอุตสาหกรรม
Capital Markets
รายละเอียด
StartEngine Crowdfunding, Inc. is a startup accelerator specializing in technology sector. It was founded in 2014 and is based in Los Angeles, California.
  • 1D
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • YTD
  • 1Y
  • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล