STMZF
stock-logo-urlScottish Mortgage Investment Trust PLC
US
8USD
27 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
-7.73 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Financials
กลุ่มอุตสาหกรรม
Collective Investments
รายละเอียด
Scottish Mortgage Investment Trust PLC is a closed-ended equity mutual fund launched and managed by Baillie Gifford & Co Ltd. The fund is co-managed by Baillie Gifford & Co. It invests in public equity markets of countries across the globe. The fund ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล