SWDHF
stock-logo-urlSkyworth Group Limited
US
0.44USD
2 Oct 66
ผลตอบแทน 1 ปี
-13.73 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Technology
กลุ่มอุตสาหกรรม
Consumer Electronics
รายละเอียด
Skyworth Group Limited, an investment holding company, researches and develops, manufactures, sells, and exports consumer electronic products. It operates through Multimedia Business, Smart Systems Technology Business, Smart Appliances Business, and ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล