SWPRF
stock-logo-urlSwiss Prime Site AG
US
94.3USD
2 Oct 66
ผลตอบแทน 1 ปี
-5.19 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Real Estate
กลุ่มอุตสาหกรรม
Real Estate Services
รายละเอียด
Swiss Prime Site AG, a real estate company, engages in buying and selling, managing, and developing investment properties in Switzerland. The company operates in two segments, Real Estate and Services. The Real Estate segment purchases, sells, leases ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล