SZNTF
stock-logo-urlShenzhen Investment Limited
US
0.1973USD
10 Jul 66
ผลตอบแทน 1 ปี
15.65 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Real Estate
กลุ่มอุตสาหกรรม
Real Estate-Development
รายละเอียด
Shenzhen Investment Limited, an investment holding company, invests in, develops, and manages real estate properties in Mainland China. It operates through five segments: Property Development, Property Investment, Property Management, Manufacture, an ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล