THMMX
stock-logo-urlThornburg Municipal Managed Account I
US
10.08USD
7 Dec 66
ผลตอบแทน 1 ปี
-
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
กลุ่มอุตสาหกรรม
รายละเอียด
The fund invests principally in a portfolio of municipal obligations issued by states and state agencies, local governments and their agencies, and by United States territories and possessions. The fund normally invests at least 80% of its assets in ... อ่านเพิ่มเติม
  • 1D
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล