TKR
stock-logo-urlTimken Company
US
74.05USD
28 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
22.62 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Industrials
กลุ่มอุตสาหกรรม
Tools & Accessories
รายละเอียด
The Timken Company designs, manufactures, and manages engineered bearings and industrial motion products worldwide. It operates in two segments, Mobile Industries and Process Industries. The Mobile Industries segment offers a portfolio of bearings, s ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล