TNLX
stock-logo-urlTrans Lux Cp
US
0.51USD
20 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
-1.92 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Technology
กลุ่มอุตสาหกรรม
Electronic Components
รายละเอียด
Trans-Lux Corporation designs and manufactures digital display solutions and fixed digit scoreboards. It operates in two segments, Digital Product Sales; and Digital Product Lease and Maintenance. The Digital Product Sales segment sells indoor and ou ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล