TUSK
stock-logo-urlMammoth Energy Services Inc
US
4.86USD
21 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
28.08 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Industrials
กลุ่มอุตสาหกรรม
Conglomerates
รายละเอียด
Mammoth Energy Services, Inc. operates as an energy service company. The company operates in four segments: Infrastructure Services, Well Completion Services, Natural Sand Proppant Services, and Drilling Services. The Infrastructure Services segment ... อ่านเพิ่มเติม
  • 1D
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • YTD
  • 1Y
  • 3Y
  • 5Y
  • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล