ULH
stock-logo-urlUniversal Logistics Holdings Inc
US
24.25USD
3 Oct 66
ผลตอบแทน 1 ปี
-20.13 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Industrials
กลุ่มอุตสาหกรรม
Trucking
รายละเอียด
Universal Logistics Holdings, Inc. provides transportation and logistics solutions in the United States, Mexico, Canada, and Colombia. It offers truckload services, which include dry van, flatbed, heavy-haul, and refrigerated operations; domestic and ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล