VMO
stock-logo-urlInvesco Municipal Opportunity Trust
US
8.23USD
29 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
-6.74 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Financial Services
กลุ่มอุตสาหกรรม
Asset Management
รายละเอียด
Invesco Municipal Opportunity Trust is a closed ended fixed income mutual fund launched by Invesco Ltd. The fund is co-managed by Invesco Advisers, Inc., INVESCO Asset Management (Japan) Limited, INVESCO Asset Management Deutschland GmbH, INVESCO Ass ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล