VVIVF
stock-logo-urlEarthRenew Inc
US
0.042USD
2 Oct 66
ผลตอบแทน 1 ปี
-60.99 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Basic Materials
กลุ่มอุตสาหกรรม
Agricultural Inputs
รายละเอียด
EarthRenew Inc. engages in the production and sale of regenerative fertilizer solutions to support a farm system in Canada. The company operates through Fertilizer and Power segments. Its regenerative fertilizers enhance overall soil function and bio ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล