WISA
stock-logo-urlWiSA Technologies Inc
US
0.6444USD
21 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
-98.69 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Technology
กลุ่มอุตสาหกรรม
Semiconductors
รายละเอียด
WiSA Technologies, Inc. develops, manufactures, and sells audio wireless technology for smart devices and next-generation home entertainment systems in the United States and Europe. The company offers wireless modules. It serves primarily to consumer ... อ่านเพิ่มเติม
  • 1D
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • YTD
  • 1Y
  • 3Y
  • 5Y
  • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล