WTBDY
stock-logo-urlWhitbread PLC ADR
US
11.04USD
22 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
57.69 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Consumer Cyclical
กลุ่มอุตสาหกรรม
Lodging
รายละเอียด
Whitbread plc operates hotels and restaurants in the United Kingdom, Germany, and internationally. It operates hotels with rooms in the United Kingdom; Middle East; and Germany under the Premier Inn, ZIP by Premier Inn, and hub by Premier Inn brands. ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล