WTSHF
stock-logo-urlWestshore Terminals Investment Corp
US
18.39USD
2 Oct 66
ผลตอบแทน 1 ปี
-4.47 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Industrials
กลุ่มอุตสาหกรรม
Marine Shipping
รายละเอียด
Westshore Terminals Investment Corporation operates a coal storage and unloading/loading terminal at Roberts Bank, British Columbia. The company has contracts to ship coal from mines in British Columbia, Alberta, and the Northwestern United States. W ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล