WXXWY
stock-logo-urlWuXi Biologics (Cayman) Inc
US
11.28USD
3 Oct 66
ผลตอบแทน 1 ปี
-3.09 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Healthcare
กลุ่มอุตสาหกรรม
Biotechnology
รายละเอียด
WuXi Biologics (Cayman) Inc. provides end-to-end solutions and services for biologics discovery, development, and manufacturing in the People's Republic of China, North America, Europe, and internationally. It also engages in the provision of consult ... อ่านเพิ่มเติม
  • 1D
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • YTD
  • 1Y
  • 3Y
  • 5Y
  • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล