YATRF
stock-logo-urlYamato Holdings Co. Ltd
US
16.96USD
8 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
9.14 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Industrials
กลุ่มอุตสาหกรรม
Trucking
รายละเอียด
Yamato Holdings Co., Ltd. provides logistics shipping services in Japan and internationally. The company's Retail Business Unit provides delivery services for individuals and mid-to-small sized corporations. Its Corporate Business Unit engages in the ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล