ZWS
stock-logo-urlZurn Elkay Water Solutions Corporation
US
28.02USD
29 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
15.28 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Industrials
กลุ่มอุตสาหกรรม
Pollution & Treatment Controls
รายละเอียด
Zurn Elkay Water Solutions Corporation engages in design, procurement, manufacture, and marketing of water management solutions in the United States, Canada, and internationally. It offers water safety and control products, including interceptors, wa ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล