อ่านเพิ่มเติมได้ที่

http://www.businessinsider.com/cognitive-biases-2015-10

10 ข้อผิดพลาดการลงทุนกองทุนรวม