อ่านเพิ่มเติมได้ที่

http://www.businessinsider.com/cognitive-biases-2015-10

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ