อ่านเพิ่มเติมได้ที่

https://mgronline.com/onlinesection/detail/9600000130152

https://www.prachachat.net/finance/news-93460

10 ข้อผิดพลาดการลงทุนกองทุนรวม