ธปท.ได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับช่องทางการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับบริการการเงินได้สะดวก และทั่วถึงมากขึ้นกว่าเดิม แต่ทั้งนี้ banking agent จะมีขอบเขตการให้บริการจำกัด

  • ด้านปลัดกระทรวงการคลัง กล่าว สนับสนุนแนวคิดของธปท. ในครั้งนี้ เชื่อจะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น
  • พร้อมยก เซเว่น อีเลฟเว่น เหมาะสมเพราะมีบริการรับชำระค่าสาธารณูปโภคอยู่แล้ว อีกทั้งยังเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งต้องมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานที่ดี และยังมีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ
  • อย่างไรก็ดี การที่ธนาคารพาณิชย์จะอนุญาตให้บุคคลธรรมดา ตลอดจนร้านค้าเข้ามาเป็น banking agent ได้นั้น จะต้องมีกฎเกณฑ์และหลักปฏิบัติในการดูแลที่รัดกุมและเข้มงวด เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นจากประชาชนที่เข้ามาใช้บริการจาก banking agent ของธนาคารนั้น

อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/iq05/2784548

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง