กสทช. ประกาศผลการประมูลคลื่น 5G อย่างเป็นทางการแล้ว โดยบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค หรือ AWN ในกลุ่มเอไอเอส กวาดคลื่น 5G มากที่สุด ประมูลได้ใบอนุญาต ทั้ง 3 คลื่นความถี่

  • ADVANC ประมูลคลื่นได้มากที่สุด 23 ใบอนุญาต ใน 3 คลื่นความถี่ โดยแบ่งเป็น 700MHz 1 ใบ, 2600MHz 10 ใบ และ 26GHz 12 ใบ รวมราคา 42,066 ล้านบาท
  • TRUE ประมูลคลื่นได้ 17 ใบอนุญาต 2 คลื่นความถี่โดยแบ่งเป็น 2600MHz 9 ใบ และ 26GHz 8 ใบ รวมราคา 21,449.78 ล้านบาท
  • DTAC ประมูลได้คลื่นเดียว 26 GHz 2 ใบอนุญาต รวมราคา 910 ล้านบาท
  • TOT ประมูลได้ 4 ใบอนุญาต คลื่น 26 GHz รวมราคา 1,795 ล้านบาท และบมจ.กสท โทรคมนาคม ได้ 2 ใบอนุญาต คลื่น 700 MHz รวมราคา 34,306 ล้านบาท

ทำให้เอไอเอสยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำอันดับ 1 ที่ถือครองคลื่นความถี่ในการให้บริการ 4G และ 5G มากที่สุดในประเทศ รวมทั้งสิ้น 1450 MHz ต่อไป

ที่มา : https://www.beartai.com/news/promotion-news/404927

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ