อาลีบาบา ประกาศเป้า ขายสินค้าทางออนไลน์ในวันคนโสด ปีนี้ (11 พ.ย.) จะกวาดรายได้ได้มากกว่า 25,000 ล้านดอลลาร์ ที่เคยทำได้ในปีที่แล้ว

  • วันคนโสดปีที่แล้วอาลีบาบาทำยอดขายได้มากถึง 25,400 ล้านดอลลาร์ ภายใน 24 ชั่วโมง มากกว่าปีก่อนหน้านั้น ที่เคยทำไว้ 17,800 ล้านดอลลาร์ถึง 40% และในปีที่แล้วอาลีบาบาใช้เวลาเพียง 13 ชั่วโมง ก็ทำยอดขายได้มากถึง 18,000 ล้าน ดอลลาร์
  • โดยมหกรรมขายสินค้า ทางออนไลน์ในวันคนโสดปีนี้จะยิ่งใหญ่กว่า ทุกปีทั้งในแง่ของขนาดของงานและในแง่ ของการจัดทำโปรโมชัน และมั่นใจว่ายอดขาย จะทิ้งห่างแบล็ก ฟรายเดย์ ชนิดไม่เห็นฝุ่น
  • ทั้งนี้สินค้าส่วนใหญ่ของอาลีบาบาที่ทำ ยอดขายได้ดีจะอยู่ในหมวดเทคโนโลยี ซึ่งจีนเป็นประเทศผู้ผลิต และมีแบรนด์ของ ตัวเองเป็นจำนวนมาก สินค้าต่างๆ เหล่านี้ เป็นที่นิยมของคนชั้นกลางในจีนเป็นอย่างมาก และส่วนใหญ่จะนิยมใช้แล้วทิ้ง เปลี่ยนใหม่ ในทุกๆ ปี

เกร็ดความรู้ : วันคนโสด มีจุดเริ่มต้นมากจากวันฉลอง การจบการศึกษาปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัย หนานจิง แต่ในวันที่ 11 เดือนพ.ย. ปี 2536 เนื่องจากในวันนี้มีเลข 1 ถึง 4 ตัว คือ 11/11 ในวัฒนธรรมจีนเลข 1 ตัวเดียว สื่อถึงคนไร้คู่ 1 คน 11/11 จึงหมายถึงคนไร้คู่หลายคน รวมตัวกัน และประเพณีการฉลองวันคนโสดนี้ เริ่มแพร่สู่สังคมอย่างรวดเร็วด้วยอิทธิพล ของอินเทอร์เน็ต

Source: กรุงเทพธุรกิจ
https://www.cnbc.com/2018/10/19/singles-day-alibaba-on-its-plans-for-this-years-1111-sales-event.html?fbclid=IwAR0CIrBUpjWT9DPOTizdDysiVBenTRJEG6zExaRe8uF35ae5IzCjZd7nk_4

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

10000 FINT