สนามบินดอนเมืองเล็งเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออกเพิ่มจาก 100 เป็น 300 บาท หลังไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง

  • พร้อมเตรียมดึงหลุยส์วิตตอง-ปราด้า-ชาแนล เพิ่มรายได้เชิงพาณิชย์ เนื่องจาก 5 ปีที่ผ่านมาสัดส่วนรายได้เชิงพาณิชย์ คงยังไม่ถึง 50%
  • ทอท. แจ้งว่า ปัจจุบันค่าบริการผู้โดยสารของสนามบินดอนเมืองไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง โดยเฉพาะต้นทุนผู้โดยสารภายในประเทศที่เก็บอยู่เพียง 100 บาท
  • โดยจะเก็บเพิ่มเป็น 300 บาท เนื่องจากรายรับจากค่าบริการผู้โดยสารภายในประเทศน้อยกว่ารายจ่าย จนมีสภาพขาดทุน ทั้งที่ปริมาณผู้โดยสารของสนามบินดอนเมืองมีมากกว่า 1 แสนคนต่อวัน

ที่มา : https://www.facebook.com/bottomliner/posts/1977052628976528

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง