มหาวิทยาลัยสิงคโปร์ เผยได้ข้อสรุปที่ไปไกลกว่าสุขภาพแย่ เพราะอากาศที่แย่ไม่ได้ส่งผลเสียเพียงแค่สุขภาพเท่านั้น แต่ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการทำงานที่ลดต่ำลงด้วย

  • โดยได้ศึกษาการทำงานของพนักงานในโรงงานทอผ้าจีน 2 แห่ง ซึ่งมีฝุ่นละอองขนาดเล็กระดับ PM 2.5 ในอากาศถึง 85 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
  • ซึ่งสรุปว่าหากพนักงานได้รับ PM 2.5 ในปริมาณ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์ เป็นเวลาติดต่อกันถึง 25 วัน จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง 1%
  • สิ่งที่น่าตระหนักคือที่สุดแล้ว สุขภาพและประสิทธิภาพการทำงานของแรงงานในตลาด ย่อมส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศด้วยนั่นเอง

ที่มา : https://www.fastcompany.com/90288343/bad-air-makes-you-bad-at-your-job

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง