กองทุนชื่อดังจากเกาะอังกฤษ Baillie Gifford หนึ่งในผู้ถือหุ้นที่ใหญ่ที่สุดของ Tesla ลดสัดส่วนการถือครองหุ้นลง แต่ยังเชื่อมั่นในบริษัทของ Elon Musk ในระยะยาว

  • Baillie Gifford ลดสัดส่วนการถือครอง Tesla ลงจาก 6.32% ลงมาที่ 5%
  • ในระยะยาวทางกองทุนยังเชื่อมั่นสำหรับการลงทุนใน Tesla และให้เหตุผลในการลดสัดส่วนมาจาก “ข้อจำกัดทางด้านกฎเกณฑ์ของพอร์ตการลงทุน”
  • นาย James Anderson ผู้จัดการกองทุน Baillie Gifford เปิดเผยเพิ่มเติมว่า “ราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นของ Tesla ทำให้เราต้องลดสัดส่วนการถือครองลง จากกฎเกณฑ์ข้อจำกัดสัดส่วนการถือครองหุ้นรายตัว”
  • อย่างไรก็ตามมีการเปิดเผยว่า “ทางกองทุนยังมีความตั้งใจที่จะถือครองหุ้นต่อไปอีกหลายปี และเรามองอนาคตของบริษัทเป็นไปในเชิงบวกมาก ๆ โดย Tesla เองไม่ได้มีปัญหาในการเพิ่มทุน และหากราคาหุ้นลดลงเราพร้อมที่จะรับโอกาสในการเพิ่มสัดส่วนอีกครั้ง”

ที่มา: https://www.cnbc.com/2020/09/02/teslas-largest-outside-shareholder-reduces-holding-citing-portfolio-restrictions.html

 

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ