กลุ่มแบงก์ ทำกำไรครึ่งปีแรกกว่า 1.07 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.62% ธปท.ชี้เป็นไปตามที่คาดการณ์ เหตุมีผลกระทบจากรายได้ค่าธรรมเนียมที่ลดลงต่อเนื่อง มองเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง หนุนสินเชื่อแบงก์โต ผลการดำเนินงาน ดีกว่าครึ่งปีแรก

  • ธนาคารพาณิชย์ 9 แห่งแจ้งผลการดำเนินงานในงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 พบมีกำไรสุทธิรวม 107,596 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.62% (YOY)
  • โดยธนาคารที่มีกำไรเติบโตมากที่สุดคือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีกำไรสุทธิ 1.97 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 58 % (YOY) รองลงมาคือ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย มีกำไรสุทธิ 430 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.44 % และธนาคารกรุงไทย มีกำไรสุทธิ 1.54 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.73 %
  • ส่วนธนาคารที่มีกำไรลดลงมากที่สุดในครึ่งปีแรก คือ ธนาคารเกียรตินาคิน มีกำไร 2.69 พันล้านบาทลดลง 11.91 % รองลงมาคือไทยพาณิชย์ มีกำไร 2.01 หมื่นล้านบาท ลดลง 10.43 % และธนาคารกสิกรไทย มีกำไรสุทธิ 1.99 หมื่นล้านบาทลดลง 7.88%
  • สำหรับการตั้งสำรองของธนาคารพาณิชย์ในงวดครึ่งปีแรก พบว่าการตั้งสำรอง ของธนาคารพาณิชย์ลดลง 8 % โดยมีสำรอง รวมอยู่ที่ 67,971 ล้านบาท ขณะที่พบว่า NPL ทั้งระบบเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 420,808 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 0.55 % (YOY)

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ