ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน Bangkok FinTech Fair 2018 ได้อย่างน่าสนใจ โดยเน้น 3 ประเด็นใหญ่ๆ ซึ่ง FinTech สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้

  • อันได้แก่เรื่อง ผลิตภาพ (Productivity), ภูมิคุ้มกัน (Immunity), การเข้าถึงทุกคน (Inclusivity) โดยเขื่อว่าการพัฒนาในทั้ง 3 เรื่องจะทำให้เกิดการพัฒนาและสามารถยกระดับทางเศรษฐกิจและผู้คนได้
  • ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้เริ่มไปหลายสิ่งแล้ว เช่น การทำบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมไปถึงสตาร์ทอัพ บนระบบ Cloud, ระบบรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านออนไลน์, ระบบการโอนเงินไปต่างประเทศที่มีต้นทุนต่ำ
    ระบบยืนยันตัวตนแบบ Biometric, QR Code สำหรับจ่ายเงิน, Promptpay เป็นต้น
  • ทั้งนี้ ธปท. ให้คำมั่นที่ที่จะสนับสนุนการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานในสถาบันการเงิน รวมถึงผลักดันนวัตกรรมทางการเงิน แต่ขณะเดียวกันก็จะดูแลเรื่องของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมด้วย เพื่อที่ชาวไทยจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ที่มา : https://brandinside.asia/bot-governor-speaks-bangkok-fintech-fair-2018/

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ