กนง.มีมติเอกฉันท์ คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.5% ต่อปี ส่งสัญญาณหั่นเป้าจีดีพีปี 64 ลงจากเดิมคาดโต 3.2% หลังโควิด-19 ระบาดรอบใหม่ กระทบเศรษฐกิจ

  • คาดการณ์ประเมินเงินเฟ้อจะกลับมาสู่กรอบเป้าหมายช่วงกลางปี พร้อมจับตาค่าเงินบาทใกล้ชิด พร้อมออกมาตรการเหมาะสมดูแล
  • ทั้งนี้ในระยะสั้น เศรษฐกิจไทยจะได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ แต่แรงกระตุ้นจากมาตรการของภาครัฐ และการส่งออกที่ฟื้นตัวดีขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยโดยรวมยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง แต่ต่ำกว่าประมาณการเดิมที่ 3.2%

ที่มา : https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/2021/Pages/n0864.aspx

10000 FINT