ธปท.ปรับเป้าเงินเฟ้อทั่วไปเหลือ 1-3 % จากกรอบเดิมที่ 1-4 % หรือ 2.5% บวกลบ 1.5 % ที่ใช้มาตั้งแต่ปี 58 หวังสอดคล้องกันเศรษฐกิจ เพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินนโยบายการเงินมากขึ้น

  • โดยสาเหตุที่เป้าลดเป้าหมายเงินเฟ้อ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป และอัตราเงินเฟ้อไทยที่มีแนวโน้มต่ำลงจากปัจจัยโครงสร้าง
  • ทั้งจากเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ทำให้ต้นทุนต่ำลง การขยายตัว ของธุรกิจ e-commerce ที่ทำให้การแข่งขันสูงขึ้นจนผู้ขายปรับราคาสินค้าขึ้นยาก และการเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุ ที่ทำให้ให้การบริโภคสินค้า และบริการในภาพรวมมีแนวโน้มลดลงในระยะต่อไป
  • ทั้งนี้การปรับเป้าหมายมาใช้แบบช่วง (ไม่มีค่ากลาง) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้นโยบายการเงินสามารถดูแล เสถียรภาพด้านราคา ควบคู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพระบบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/iq03/3080277

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ