ที่ประชุม กนง. มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 1.75% ต่อปี โดยประเมินว่าแนวโน้มเศรษฐกิจของไทยมีการขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมิน

  • โดยเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 1/2562 มีสัญญาณแผ่วลง และทั้งปีจีพีดีอาจจะขยายตัวต่ำกว่า 3.8% จากการส่งออกสินค้าที่ชะลอตัวลงกว่าที่คาดการณ์
  • ซึ่งเป็นผลมาจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลก และวัฎจักรการของสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้า
  • อย่างไรก็ดี คณะกรรมการ กนง. จะติดตามความเสี่ยงจากต่างประเทศ จากมาตรการกีดกันทางการค้า แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจจีนและประเทศอุตสาหกรรมหลัก ที่อาจส่งผลมาถึงอุปสงค์ภายในประเทศต่อไป

ที่มา : https://www.thaipost.net/main/detail/35313?fbclid=IwAR3yDpMX4W7JX6KcJxRHAN4hhJo94jwn2bLhn0vOSYl1PeZy5OehfM9nPj0

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

เปิดโหมด Risk-On!