กนง. มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.50% ชี้ ศก.ชะลอกว่าคาดไว้เดิม พร้อมหั่นเป้า GDP ปี 62 เหลือโต 2.8%

  • มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% โดยชี้ว่าคณะกรรมการฯประเมินเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้จากการส่งออกที่ลดลงซึ่งส่งผลไปสู่อุปสงค์ในประเทศ
  • อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มต่ำกว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม โดยนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายจะช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจและเอื้อให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับสู้กรอบเป้าหมาย จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้
  • ในส่วนของอัตรการขยายตัวของเศรษฐกิจ (จีดีพี) ปรับลดประมาณการลง 2.8% เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้เดิมและต่ำกว่าระดับศักยภาพจากการส่งออกที่ลดลง

ที่มา : https://www.prachachat.net/finance/news-374707
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/Documents/PressMPC_62562_58SIS61XL.pdf?fbclid=IwAR3BS82zBs9YhpqjD1ZVRcNWC5em7F4ZSjtjFh0QS6AFV4NPmjGDo4jhV8o

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ