ธปท.พลิกโฉมโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งแรกของประเทศไทยเป็นศูนย์การเรียนรู้ ธปท. เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยและคลังข้อมูลที่สำคัญ เปิดให้ประชาชนเข้าฟรี 6 เดือนแรก

  • เนื่องในวาระครบรอบ 75 ปี ของการก่อตั้ง ธปท จึงจัดตั้ง อาคารศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเศรษฐกิจการเงินชั้นนำของประเทศ เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ด้านการเงิน และเป็นแหล่งเรียนรู้หน้าที่ของธปท.ในฐานะธนาคารกลาง
  • โดยอาคารที่ตั้งของศูนย์การเรียนรู้เดิมเป็นอาคารโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งแรกของประเทศไทยมีอายุกว่า 50 ปี มีความโดดเด่นที่หลังคาคอนกรีตทรงโค้ง ซึ่งเหลือเพียงแห่งเดียวของประเทศไทย
  • นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการบทบาทหน้าที่ของ ธปท. ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์การดำเนินงานของธนาคารกลางในการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงิน นิทรรศการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนทางการเงินที่ดี เข้าใจความเสี่ยงและกลโกงทางการเงินใหม่ ๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน

**ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. เปิดบริการทุกวันยกเว้นวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 9.30-20.00 น. ทั้งนี้ ในช่วง 6 เดือนแรกประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง