ผู้บริหารของบริษัท BMW ระบุว่า บริษัทอาจไม่สามารถผลิตสินค้าในสหราชอาณาจักรได้อีกต่อไป หากกระบวนการผลิต (supply chain) ของบริษัทได้รับผลกระทบจาก Brexit

  • บริษัท BMW มีโรงงานทั้งหมด 4 แห่งในสหราชอาณาจักร มีการจ้างงานรวมกว่า 7 พันตำแหน่ง และมีการลงทุนรวมกว่า 2 พันล้านปอนด์ นับตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา
  • โดยรถยนต์เกือบทั้งหมดที่ผลิตในสหราชอาณาจักรเป็นการผลิตเพื่อส่งออก และนำเข้าชิ้นส่วนประมาณร้อยละ 90 จากสหภาพยุโรป
  • ทั้งนี้ การที่โรงงานของ BMW ใช้ระบบการผลิตแบบ “just in time” ที่ชิ้นส่วนต่างๆ จะมาถึงโรงงานก่อนเข้าสายการผลิตเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่งผลให้อาจได้รับผลกระทบหากการนำเข้าชิ้นส่วนต่างๆ ต้องผ่านกระบวนการทางศุลกากรที่ล่าช้าได้

ที่มา : BOTSS
http://money.cnn.com/2018/06/26/news/economy/brexit-uk-car-manufacturing-bmw/index.html

FINOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง